Uroczystości Jublleuszowe obchodów 90-lecia szkoły, uroczystego nadania imienia oraz poświecenia i przekazania sztandaru.

Jesteś tu: » Tablica aktualności » Wydarzenia » Uroczystości Jublleuszowe obchodów 90-lecia szkoły, uroczystego nadania imienia oraz poświecenia i przekazania sztandaru.

Uroczystości Jublleuszowe obchodów 90-lecia szkoły, uroczystego nadania imienia oraz poświecenia i przekazania sztandaru.


W dniu 24 maja 2012 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Bardzicach miały miejsce uroczystości jubileuszowe związanie z 90 – leciem istnienia szkoły, wraz z nadaniem nowego imienia Noblistów Polskich oraz poświęceniem sztandaru szkoły.

 W uroczystościach uczestniczyli:

Wójt Gminy Kowala –  Sławomir Stanik, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew –  Ireneusz Kumięga, Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu –  Dorota Sokołowska, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Bardzicach – ks. Edward Czech, Przewodniczący Rady Gminy Kowala –  Arkadiusz Pięta, radni Gminy Kowala, radni powiatowi: Teresa Majkusiak, Mirosław Sienkiewicz, Zdzisław Mroczkowski, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Kowala oraz dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 13 im. Polskich Noblistów w Radomiu, byli dyrektorzy szkoły: Kazimiera Odzimek oraz Sławomir Adamiec, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie.

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandarowych, zaproszonych gości oraz gospodarzy przed kościołem pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Bardzicach. Tam o godz. 9.00. odbyła się uroczysta msza święta, którą poprowadził proboszcz parafii ks. Edward Czech. Podczas mszy św. odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły ufundowanego przez społeczeństwo.

 

Po mszy nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych i wszystkich zaproszonych gości na plac szkolny, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. W oficjalnej części przekazano akt  nadania imienia szkoły oraz nastąpiło uroczyste powierzenie sztandaru w ręce uczniów przez dyrektora szkoły.

 

Wszystkich zgromadzonych podczas uroczystości powitał Dyrektor Szkoły Arkadiusz Bazydło. W swoim przemówieniu nawiązał do historii szkoły:

„...Jubileusz 90-lecia to bardzo ważna chwila dla nas wszystkich. A zaczęło się to w 1922 roku. Wówczas do miejscowości Bardzice przybył wysłannik ówczesnych władz. Był to prawdopodobnie ksiądz, którego zadaniem było utworzenie szkoły powszechnej. Początkowo zajęcia odbywały się w wynajętym pomieszczeniu. W 1938 roku społeczeństwo lokalne opodatkowało się i na terenie obecnego placu szkolnego rozpoczęła się budowa obiektu szkolnego. Dużą rolę odegrał ówczesny prezydent miasta Radomia – Józef Grzecznarowski. Wojna przerwała budowę szkoły. Do 1 września 1939 roku został wybudowany tylko parter budynku. W okresie wojny zajęcia odbywały się na tajnych kompletach. Po zakończeniu działań wojennych nowe władze kontynuowały budowę budynku. Został on oddany do użytku po wojnie –  w 1952 roku. Szkoła była wówczas 7-klasową szkołą podstawową. W 1967 roku szkoła została przemianowana na 8 klasową. W 1972 roku otrzymała imię Hanki Sawickiej. Największe przemiany szkoła przechodziła w latach 90 ubiegłego wieku. W 1996 roku Gmina Kowala została organem prowadzącym szkołę. Dzięki pomocy i zaangażowaniu poprzednich jak i obecnych władz samorządowych szkoła została rozbudowana, wyremontowana. W 1998 roku otrzymała jako pierwsza placówka w gminie 10 stanowiskową pracownię komputerową w ramach projektu „Pracownia komputerowa w każdej gminie”. W 2003 roku szkoła uzyskała certyfikat „Szkoły z klasą”. W 2008 roku szkoła otrzymała nową, tym razem 11 stanowiskową pracownię komputerową. We wrześniu 2011 roku rozpoczęto starania o zmianę imienia szkoły. Wystąpiły o to wspólnie wszystkie organy szkoły: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski. 24 lutego 2012 roku – Rada Gminy Kowala podjęła uchwałę o zmianie nazwy imienia szkoły i nadała szkole imię „Noblistów Polskich”.....”

oraz do zobowiązań jakie spadają na szkołę w związku z nadaniem nowego imienia i otrzymaniem sztandaru.

Uchwałę o nadaniu nowego imienia uroczyście przekazał na ręce dyrektora Arkadiusza Bazydło Przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Pięta.

W imieniu Rodziców Akt przekazania sztandaru odczytała Barbara Fryszkowska – przewodnicząca Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Bardzicach.

Sztandar w imieniu rodziców przekazywał na ręce dyrektora Poczet Sztandarowy w składzie: Karol Utkowski, Joanna Krzyżanowska i Paulina Dziuba. Przyjmował poczet Sztandarowy uczniów w składzie: Chorąży Jakub Wolski, asysta: Weronika Pytlewska i Patrycja Morawska.

Kolejną częścią jubileuszowych obchodów były wystąpienia naszych szacownych gości. Życzenia przekazywali w kolejności:

Wójt Gminy Kowala –Sławomir Stanik.

Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu –Dorota Sokołowska.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew –Ireneusz Kumięga.

Teresa Majkusiak,

W imieniu dyrektorów szkół –Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowali  - Łucja Byzdra,

Dyrektor PPP z Radomia –Ewa Nędziak,

mjr Wojska Polskiego w spoczynku –Jerzy Odzimek.

Na zakończenie odbyła się cześć artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły.

W imieniu całej społeczności szkolnej dyrektor szkoły serdecznie podziękował wszystkim gościom za udział w tej wyjątkowej uroczystości. Wyraził wdzięczność za zainteresowanie, za wsparcie innowacyjnych działań szkoły, za życzliwość okazywaną staraniom o wysoką jakość nauczania.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe:

-         Ochotniczej Staży Pożarnej Gminy Kowala

-         Publicznego Gimazjum nr 13 im. Polskich Noblistów w Radomiu,

-         Publicznego Gimazjum im. Jana Pawła II w Parznicah,

-         Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali,

-         Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach,

-         Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Młodocinie Mniejszym


Czytaj też:

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120528/POWIAT0206/120528865

http://www.kowala.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=5&artykul=982&akcja=artykul